Wat doen wij

 Aanbrengen brandtechnische voorzieningen

Doorvoeringen
(manchetten, steenwol, brandtechnische verf en pasta)
Gebouwen hebben steeds meer geavanceerde technische installaties zoals: luchtbehandeling, verwarmingstechniek, koeltechniek, rookafvoerinstallaties, ICTinfrastructuur, brandbeveiliging. Hiervoor is een complex stelsel aan leidingen, luchtkanalen, kabelgoten, schachten en buizen nodig. Deze verbindingselementen doorkruisen veelal de brandcompartimenterende wanden, vloeren en plafonds van een gebouw. Het brandtechnisch dichten van deze voorzieningen is werk voor experts.

Staalbekleding
(plaat, mortel en coating)
Het bouwbesluit vereist dat gebouwen met een stalen draagconstructie bij brand beschermd moeten zijn tegen vroegtijdig instorten. Voor het brandwerend beschermen van stalen hoofddraagconstructies is het bekleden of behandelen van de staal profielen mogelijk met brandtechnische;

  • plaat, dit kan goed tegen mechanische belasting en is bestand tegen wisselende omgevingstemperaturen.
  • coating, hiervoor wordt gekozen vanwege het esthetische aspect. De thermische energie uit het vuur wordt omgezet en de coating wordt een poreuze schuimlaag die de staalconstructie isoleert tegen de hitte en de opwarming vertraagt.
  • mortel, dit is een goedkoop alternatief voor liggers zonder esthetische eisen.

Betonbescherming
Beton is onbrandbaar en daarom wordt vaak aangenomen dat beton niet hoeft te worden beschermd tegen brand. Toch wordt beton steeds vaker brandwerend bekleed om doorbuiging te voorkomen en de schade na de brand te beperken.

Compartimentering
(wanden, plafonds en dak- wandaansluiting)
Gebouwen worden opgedeeld in brand- en rookcompartimenten om verspreiding van brand te voorkomen. Goede brandwerende scheidingen houden brand beheersbaar en stelt de gebruikers in staat het gebouw veilig te ontvluchten.

Zagerij
Applifire beschikt over een eigen zagerij. Hierdoor kan veel werk worden voorbereid waardoor u minder stof heeft op locatie.

Bel me terug